Adriana Krutá

Bakalářská práce

Humor ako kľúčový aspekt vnímania reklamnej kampane

Humor as the Key Aspect of a Campaign Perception
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá vnímaním využitia emocionálneho apelu humoru v reklamnej komunikácii. Kladie si za cieľ zanalyzovať názory a postoje cieľovej skupiny voči využitiu humoru a satiry v konkrétnej reklamnej kampani. Teoretická časť pojednáva o psychologických pozadiach vnímania, emócií a ich dopadu na marketingovú komunikáciu firiem. Praktická časť obsahuje výsledky kvalitatívneho výskumu s …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the perception of using humour as an emotional appeal in advertising. It aims to analyse different opinions and approaches of the target group towards the use of humour and satire in a given ad campaign. The theoretical part deals with psychological background of perception, emotions and their impact on business marketing communications. The practical part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krutá, Adriana. Humor ako kľúčový aspekt vnímania reklamnej kampane. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce