Bc. Kamila Beranová

Diplomová práce

Spolupráce vysokých škol a vědeckotechnických parků na transferu vědy a výzkumu v ČR

Cooperation of Universities with Science and Technology Parks on Science and Research Transfer in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zmapováním spolupráce vysokých škol a vědeckotechnických parků na transferu vědy a výzkumu v České republice, podstatou a potřebou výzkumu, vývoje a inovací. Mapuje vědeckotechnické parky v ČR. Mimo jiné se také zabývá počtem vysokých škol, které vlastní svůj vědeckotechnický park a školami, které spolupracují s vědeckotechnickými parky nebo jinými výzkumnými organizacemi …více
Abstract:
The diploma thesis deals with mapping the cooperation of the universities and science and technology parks on the transfer of science and research in the Czech Republic, it also deals with the needs of research, development and innovations. It also maps the science and technology parks in the Czech Republic. Among others it deals with the number of universisties which own a science and technology park …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Josef Švec
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní