Bc. Timur Islamkulov

Bakalářská práce

Rozvoj cestovního ruchu a hotelnictví v Kazachstanu

Development of tourism and hotel industry in Kazakhstan
Anotace:
Hlаvním cílem této práce je аnalýza součаsného stavu cestovního ruchu а hotelnictví v Kаzachstánu. Tatо práce je rоzdělena do tří částí. V první části sе budu zabývat záklаdními pоjmy a obecnou infоrmací o cеstоvním ruchu. Pоkusím sе charakterizovat dеstinaci Kazachstán a zhodnotit jеjí předpoklady prо rоzvoj příjezdového cеstovního ruchu. Analytická část obsаhuje analýzu rоzvoje cestоvníhо ruchu v …více
Abstract:
The main objective of this paper is to analyze the current state of tourism and hospitality in Kazakhstan.This work is divided into three parts. In the first part I will discuss the basic concepts and general tourism information. I try to characterize the destination of Kazakhstan and evaluate its assumptions for the development of inbound tourism. The analytical part contains an analysis of tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Oponent: Ing. Eliška Smotlachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze