Vladimír BABKA

Master's thesis

Pásy kolem komunikací jako biotop organismů

Route belts as a organismus biotops
Anotácia:
Současná krajina je vystavena stále se zvyšujícímu tlaku nejrůznějších antropogenních zásahů. Dochází k narušování původních biotopů a jejich fragmentaci na čím dál menší segmenty. To se může negativně projevit na jejich biodiverzitě. Takovým příkladem je i výstavba železniční tratě, v našem případě její plánovaná modernizace. Práce se zabývá úsekem železničního náspu tratě č. 190 ze stanice Hluboká …viac
Abstract:
Todays landscape is exposed to continually increasing human activities stress. The original biotopes are disturbed and fragmented from small to smaller segments. This fact can negatively influence the biodiversity. The railway line construction is a kind of such model, in this case its planed modernisation. This study deals with a railway embankment segment nr. 190 from Hluboká n. Vlt. to Zbudov. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008
Zverejniť od: 30. 4. 2008
Identifikátor: 2963

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
 • Vedúci: doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BABKA, Vladimír. Pásy kolem komunikací jako biotop organismů. Č. Bud., 2008. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Agriculture

Master programme / odbor:
Agriculture Engineering / General Agriculture

Práce na příbuzné téma

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses cstnhu cstnhu/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.