Šárka Melicharová

Bakalářská práce

Pachatel a oběť trestného činu

Offender and victim of a crime
Anotace:
Záměrem předkládané bakalářské práce je komplexní zpracování charakteristiky pachatel a oběť trestného činu nejen z hlediska trestního práva, ale především z hlediska kriminologie a také psychologie. Práce je věnována převážně kriminologickému i právnímu pohledu na pachatele, který je upraven v §22 trestního zákoníku. V práci je rozebrána osobnost a typologie pachatele a prevence kriminality. Dále …více
Abstract:
The goal of the presented bachelor thesis is a complex characteristics elaboration of a culprit and victim of criminal offences not only from the point of view of criminal law, but also from the point of view of criminology and psychology. The thesis is devoted mainly to the criminology and legal view of the offender, which is regulated in §22 of the Criminal Code. In the thesis, the personality of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jaroslav Panuška
  • Oponent: Ing. Čestmír Pastyřík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace