Šárka Melicharová

Bachelor's thesis

Pachatel a oběť trestného činu

Offender and victim of a crime
Abstract:
Záměrem předkládané bakalářské práce je komplexní zpracování charakteristiky pachatel a oběť trestného činu nejen z hlediska trestního práva, ale především z hlediska kriminologie a také psychologie. Práce je věnována převážně kriminologickému i právnímu pohledu na pachatele, který je upraven v §22 trestního zákoníku. V práci je rozebrána osobnost a typologie pachatele a prevence kriminality. Dále …more
Abstract:
The goal of the presented bachelor thesis is a complex characteristics elaboration of a culprit and victim of criminal offences not only from the point of view of criminal law, but also from the point of view of criminology and psychology. The thesis is devoted mainly to the criminology and legal view of the offender, which is regulated in §22 of the Criminal Code. In the thesis, the personality of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Bc. Jaroslav Panuška
  • Reader: Ing. Čestmír Pastyřík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law