Mgr. Marie Láníková

Bakalářská práce

"Osvobozená domácnost – továrna na rodinnou spokojenost.“ Druhá směna a její řešení ženskými organizacemi v Československu v letech 1945 - 1948

"Liberated household: A factory for family comfort." Second shift and its solution by women's organizations in Czechoslovakia in 1945 - 1948
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a interpretací příčin nedostatku pracovnic do domácnosti v poválečném Československu a také možných řešení, které nabízely tehdejší ženské organizace. Dalším ústředním bodem práce je pak popis a analýza diskurzu o domácích pracích a činnosti hospodyň v časopisu Naše domácnost: časopis ústředí československých hospodyň. Když v poválečném Československu docházelo …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis and the interpretation of the causes of the lack of domestic helps in post-war Czechoslovakia, but mainly with possible solutions offered by various women's organizations those days. The next crucial point of the thesis is the description and the discourse analysis of housework and activities of domestic helps in the magazine called Naše domácnost: časopis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií