Bc. Alena JANATOVÁ

Bachelor's thesis

Způsob praktikování buddhismu v centrech Diamantové cesty Linie Karma Kagjü v České republice

Form of Practising Buddhism at Diamondway Centres of Karma Kagyu Lineage in the Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena především na buddhismus Diamantové cesty, konkrétně na původně tibetskou linii Karma Kagjü. Zahrnuta je historie této buddhistické školy, včetně jejího rozšiřování do západního světa i proces jejího růstu v České republice. Práce také vymezuje a zařazuje buddhismus obecně, představuje historického Buddhu Šákjamuniho a všechny úrovně učení, které předal potom, co dosáhl …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused above all on the Diamond Way Buddhism, concretely on the originally Tibetan Karma Kagyu lineage. There is also included a history of this Buddhist school, including its spreading into western world and a process of its growth in the Czech republic. The thesis also defines and class Buddhism in general, it presents historical Buddha Shakyamuni and all levels of his teachings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANATOVÁ, Alena. Způsob praktikování buddhismu v centrech Diamantové cesty Linie Karma Kagjü v České republice. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta