Bc. Alena JANATOVÁ

Bachelor's thesis

Způsob praktikování buddhismu v centrech Diamantové cesty Linie Karma Kagjü v České republice

Form of Practising Buddhism at Diamondway Centres of Karma Kagyu Lineage in the Czech Republic
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřena především na buddhismus Diamantové cesty, konkrétně na původně tibetskou linii Karma Kagjü. Zahrnuta je historie této buddhistické školy, včetně jejího rozšiřování do západního světa i proces jejího růstu v České republice. Práce také vymezuje a zařazuje buddhismus obecně, představuje historického Buddhu Šákjamuniho a všechny úrovně učení, které předal potom, co dosáhl …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused above all on the Diamond Way Buddhism, concretely on the originally Tibetan Karma Kagyu lineage. There is also included a history of this Buddhist school, including its spreading into western world and a process of its growth in the Czech republic. The thesis also defines and class Buddhism in general, it presents historical Buddha Shakyamuni and all levels of his teachings …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANATOVÁ, Alena. Způsob praktikování buddhismu v centrech Diamantové cesty Linie Karma Kagjü v České republice. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta