Simona Šprojcarová

Bakalářská práce

Porovnání možností osobní přepravy na trase Praha - Vídeň

Comparing the possibilities of passenger transport on the route Prague – Vienna
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním možností osobní přepravy na trase Praha - Vídeň. V teoretické části jsou obsaženy základní informace a pojmy spojené s dopravou. Dále jsou popsané jednotlivé druhy dopravy a zároveň je poukázáno na jejich výhody či nevýhody. V další části práce jsou již samotné možnosti přepravy mezi českou a rakouskou metropolí a základní popis společností, které tuto přepravu …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to compare the possibilities of passenger transport on the Prague - Vienna route. The introductory theoretical part explains basic informations and terms related to transportation. In the second part, different types of transportation are individually described with their advantages and disadvantages being pointed out. The third section contains a list of actual options of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Bronislav Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70532