Vladimír Pyatov

Disertační práce

Identification and detection of antibiotic resistance genes in bovine mastitis pathogens in the Czech Republic

Identifikace a detekce sekvencí genů rezistence k antibiotikům u původců mastitid skotu na území ČR
Anotace:
Cílem výzkumu bylo vytvoření multiplexních kitů (založených na polymerázové řetězové reakci, PCR) pro detekci genů rezistence k aminoglykosidům (strA, strB), sulfonamidům (sulI, sulII), tetracyklinům (tetA, tetB, tetK, tetM, tetO), makrolidům a linkosamidům (msrA, ermA, ermB, ermC, mefA/E) u významných původců mastitid (Escherichia coli, Staphylococcusaureus, Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae …více
Abstract:
The aim of this research was the development of multiplex polymerase chain reaction (PCR) assays for the detection of aminoglycoside (strA, strB), sulfonamide (sulI, sulII), tetracycline (tetA, tetB, tetK, tetM, tetO), macrolide and lincosamide (msrA, ermA, ermB, ermC, mefA/E) genes of resistance in mastitis pathogens (Escherichia coli, Staphylococcusaureus, Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta