Bc. Kristýna Junová

Diplomová práce

Teachers awareness of Mind Mapping Use as ESL Teaching method

Teachers awareness of Mind Mapping Use as ESL Teaching method
Anotace:
Cílem této práce je usnadnit výuku angličtiny jako cizího jazyka na základních školách tím, že mapuje používání myšlenkových map a strategií a taktéž názory a dosavadní zkušenosti učitelů. Zamýšlený cíl bude dosažen zkoumáním těchto názorů a zkušeností a jejich přepisem pro syntézu a analýzu témat. Umožní tak zisk poznatků a údajů z výzkumu, které mohou učitelům pomoci rozšířit jejich repertoár strategií …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to facilitate ESL instruction for elementary and middle school students by better understanding current usage of mind mapping constructs and teaching strategies, as well as the attitudes and beliefs of ESL teachers in relation to the approach. The intended purpose will be achieved by exploring the experience and perception, and transcribing these for syntehsis and analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Michaela Šamalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy