Tereza KADEŘÁBKOVÁ

Bakalářská práce

Vnitřní kontrolní systém podniku na příkladu z praxe

Internal control system of the company based on practice example
Anotace:
Bakalářská práce je zpracována na téma "Vnitřní kontrolní systém podniku na příkladu z praxe". Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. První část práce přibližuje problematiku kontroly z teoretického hlediska, jenž dále specifikuje členění, druhy, fáze a kritéria hodnocení kontroly. Také se zabývá projektováním vnitřního kontrolního systému a jeho nástrojů. Následně se práce zaměřuje …více
Abstract:
The bachelor thesis is elaborated on the topic "Internal control system of the company based on practice example." The work is divided into two groups: theoretical and practical. The first part of the work describes problematic of control from theoretical point of view, which further specifies the classification, types, phases and criteria for evaluation of controls. Theoretical part also concerns …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADEŘÁBKOVÁ, Tereza. Vnitřní kontrolní systém podniku na příkladu z praxe. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma