Milan Zmítko

Diplomová práce

Fiskální konsolidace v České republice v letech 2002-2012

Fiscal consolidations in Czech republic in 2002-2012
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analyzovat návrhy fiskálních konsolidací v ČR a jejich následnou realizaci v letech 2002 až 2012. Práce se bude snažit odpovědět na otázku, zda byly návrhy fiskálních konsolidací sestaveny v souladu se závěry výzkumu v této oblasti a zda byly úspěšné ve smyslu snížení deficitu veřejných rozpočtů a veřejného dluhu. V první části představíme přehled dosavadních empirických …více
Abstract:
The subject of this diploma work is to analyze proposals of fiscal consolidations in the Czech Republic and their following implementation in the years of 2002 to 2012. This work is trying to answer a question whether these proposals of the fiscal consolidaions were elaborated in agreement with research conclusions in the given field and whether they were successful in the sense of reduction of a deficit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedoucí: Jaromír Hurník
  • Oponent: Pavel Potužák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34935

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza