Theses 

Vliiv profesionálního ošetření dentální hygienistkou na zdraví dutiny ústní – Gabriela DRBALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Gabriela DRBALOVÁ

Bakalářská práce

Vliiv profesionálního ošetření dentální hygienistkou na zdraví dutiny ústní

The influence of professional treatment by a dental hygienist on oral health

Anotace: Cílem této bakalářské práce je demonstrovat, že důsledná a cílená profesionální péče dokáže výrazně zlepšit celkovou úroveň orální hygieny. V teoretické části práce je věnována pozornost historii oboru dentální hygiena, onemocněním dutiny ústní podmíněným zubním plakem a kamenem, nejčastějším profesionálním úkonům dentální hygienistky, pozitivnímu vlivu fluoridových prostředků a v poslední řadě i významu prevence ve stomatologii. Praktická část práce se věnuje profesionální instruktáži vybraného vzorku probandů v ordinaci dentální hygienistky v průběhu 6 měsíců. Během vstupního a výstupního vyšetření byli účastníci výzkumu poučeni o zásadách dodržování správné dentální hygieny, byl jim profesionálně odstraněn zubní plak i kámen a byli podrobeni vyšetření pomocí indexu PBI a CPITN, které měly zhodnotit stav jejich parodontu. Výsledné hodnoty byly následně vyhodnoceny a zaznamenány do grafů a tabulek. Z výsledků šetření vyplývá, že pravidelná profesionální péče má velký vliv na stav dutiny ústní u sledovaného vzorku.

Abstract: The aim of this thesis is to demonstrate that consistent professional dental care is crucial for improving overall oral hygiene. Theoretical part of this thesis focuses on the topics of history of dental hygiene, the issue of dental diseases such as dental caries, gingivitis or paradontitis. Furthermore, the thesis describes the most common tasks the dental hygienist is supposed to do. Finally, the end of theoretical part is dedicated to the positive affection of fluoride tools on improving the health of oral cavity and to the importance of general prevention in dentistry. In the practical part of this thesis the attention is paid to professional educating of a group of subjects in the dental hygienist's office within the horizon of six months. During both input and output examinations the subjects have been instructed on the topics of proper care of their oral cavities. Next, their tooth plaque and tartar have been removed and they have been examined according to the PBI a CPITN indexes which were to evaluate the level of the subjects' cavities. Then the results were evaluated and registered into graphs tables. The results prove beyond all the reasonable doubt the professional dental care is highly influential on the overall health of subjects' oral cavities.

Klíčová slova: Dentální hygiena, profesionální péče, scaling, root planing, zubní kámen, zubní kaz, fluor, motivace, index PBI, index CPITN

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Pospíšilová, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50859 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

DRBALOVÁ, Gabriela. Vliiv profesionálního ošetření dentální hygienistkou na zdraví dutiny ústní. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:29, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz