Bc. Lenka Luptáková

Bakalářská práce

Spôsoby výkonu exekúcie na peňažné plnenie s prihliadnutím na predaj podniku

The conduct of monetary payment for execution with regard to the sale of a business
Abstract:
The focus of my thesis is to show the possibility of recovery of pecuniary claims specific ways exercise of judicial execution, comparison with Czech legislation and the possibility of having solutions de lege ferenda. The first chapter describes general enforcement proceedings. The second chapter talks about subjects of enforcement proceedings. Third part analyzes the financial execution in Slovakia …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je poukázať na možnosti vymáhania peňažných pohľadávok konkrétnymi spôsobmi výkonu súdnej exekúcie, porovnanie s českou právnou úpravou a prípadná možnosť riešenia de lege ferenda. Prvá kapitola charakterizuje všeobecne exekučné konanie. Druhá kapitola hovorí o subjektoch exekučného konania. Posledná tretia kapitola analyzuje peňažné exekúcie na území SR a ČR.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Stanislava Kolesárová
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře