Bc. Martin HOFMAN

Diplomová práce

Tvorba elektronického výukového kurzu se zaměřením na vývoj Android aplikací v jazyce Python

The making of an electronic educational course with a special focus on the development of Android applications in the Python programming language
Anotace:
Práce je zaměřena na vývoj Android aplikací v Pythonu. Praktická část práce spočívala ve vytvoření elektronického výukového kurzu na toto téma. Cílem práce je seznámit čtenáře se základními informacemi o programovacím jazyku Python 3, programovými nástroji na vývoj Android aplikací pomocí Pythonu a knihovny Kivy. V druhé kapitole jsou popsány vybrané programové nástroje, a to Kivy Designer, Python …více
Abstract:
This Thesis deals with development of Android applications in Python. The practical part of the Thesis was to create an electronic training course on this topic. The aim is to inform the readers on basic programming in Python 3 language and some programming tools for development of Android appliactions with help of Python and Kivy library. In the second chapter some specific programming tools are described …více
 

Klíčová slova

android python kivy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Denis Mainz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFMAN, Martin. Tvorba elektronického výukového kurzu se zaměřením na vývoj Android aplikací v jazyce Python. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / INF-Te

Práce na příbuzné téma