Adrián Gajdoš

Bakalářská práce

Narco-terrorism in Latin America: Effectiveness of Plan Colombia

Narko-terorizmus v Latinské Americe: Efektivita Plánu Kolumbie
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá efektivností Plánu Kolumbie v souvislosti se zlepšením stability v rámci země. Cílem bakalářské práce je zodpovědět otázku zda byl Plán Kolumbie efektivní a pokud ano do jaké míry. V první části se práce věnuje teoretickému pozadí pro lepší porozumění kontextu vnitrostátní situace v Kolumbii. Druhá část práce využívá komparativní analýzu dosažených výsledků určitých strategii …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the effectiveness of Plan Colombia in relation to the improvement of the stability within the country. The goal of the thesis is to answer the question whether the Plan Colombia has been effective and if so, to what extent. In the first part, thesis deals with the theoretical background for better understanding of the context of the internal situation in Colombia. The second …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies