Bc. Jaroslava Bartušková

Diplomová práce

Motivy volby manželství a motivy volby nesezdaného soužití (kvalitativní analýza internetové diskuse)

Motives to preference marriage and motives to preference cohabitation (qualitative analysis Internet discussion)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá volbou manželství a volbou nesezdaného soužití. Téma práce – Motivy volby manželství a motivy volby nesezdaného soužití - bylo vybráno, protože se lidé v současnosti musí rozhodovat, zda zvolí manželství nebo nesezdané soužití. Cílem práce je zjistit, jaké jsou motivy vedoucí k volbě manželství a jaké jsou motivy vedoucí k volbě nesezdaného soužití. Práce je teoreticko …více
Abstract:
This diploma theses deals with preference of marriage and preference of cohabitation. The Topic of this work – Motives to preference marriage and motives to preference cohabitation- was chosen, because people have to decide between marriage and cohabitation. The aim of this work is to uncover motives of preference marriage and motives of preference cohabitation exist. This work has theoretical and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta