Bc. Jaroslava Bartušková

Master's thesis

Motivy volby manželství a motivy volby nesezdaného soužití (kvalitativní analýza internetové diskuse)

Motives to preference marriage and motives to preference cohabitation (qualitative analysis Internet discussion)
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá volbou manželství a volbou nesezdaného soužití. Téma práce – Motivy volby manželství a motivy volby nesezdaného soužití - bylo vybráno, protože se lidé v současnosti musí rozhodovat, zda zvolí manželství nebo nesezdané soužití. Cílem práce je zjistit, jaké jsou motivy vedoucí k volbě manželství a jaké jsou motivy vedoucí k volbě nesezdaného soužití. Práce je teoreticko …more
Abstract:
This diploma theses deals with preference of marriage and preference of cohabitation. The Topic of this work – Motives to preference marriage and motives to preference cohabitation- was chosen, because people have to decide between marriage and cohabitation. The aim of this work is to uncover motives of preference marriage and motives of preference cohabitation exist. This work has theoretical and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2009
  • Supervisor: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta