Theses 

Přednáška jako metoda vzdělávání na vysoké škole – Ivona Spáčilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ivona Spáčilová

Bakalářská práce

Přednáška jako metoda vzdělávání na vysoké škole

Lecture as a Method of Teaching in Tertiary Education

Anotace: Přednáška představuje tradiční metodu výuky na vysokých školách. Cílem bakalářské práce je definování kritických faktorů úspěchu přednášek jako metody výuky v podmínkách Vysoké školy ekonomické v Praze a navrhnout opatření k jejich zefektivnění. Teoretická část vychází z odborné literatury a vymezuje filosofii, historii a současnost vzdělávání, současný stav vzdělávání na vysokých školách a pojetí přednášky i dalších metod vzdělávání na vysokých školách. Praktická část zkoumá podmínky realizace přednášek na Vysoké škole ekonomické v Praze a shrnuje výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi vybranými studenty a rozhovorů s oslovenými akademiky Fakulty podnikohospodářské.

Abstract: Lecture is the traditional method of teaching at universities. The aim of this work is to define critical success factors of lectures as a teaching method in terms of the University of Economics in Prague and to suggest measures to make them more effective. The theoretical part is based on the literature and defines the philosophy, history and present of education, the current state of education in higher education and the concept of lectures and other teaching methods at universities. The practical part explores the conditions of lectures at the University of Economics in Prague and summarizes the results of a survey conducted among selected students and interviews with academics of the Faculty of Business Administration.

Klíčová slova: metoda vzdělávání, přednáška, vysoká škola

Keywords: tertiary education, methods of teaching, lecture

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Martin Šikýř
  • Oponent: Otakar Němec

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36005

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:11, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz