Theses 

Možnosti aplikace asijských léčebných metod na trhu lázeňství a wellness v České republice. – Lenka Jedličková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch

Lenka Jedličková

Diplomová práce

Možnosti aplikace asijských léčebných metod na trhu lázeňství a wellness v České republice.

Possible applications of Asian medicinal methods on the spa tourism and wellness market in the Czech Republic.

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá možnou aplikací asijských léčebných metod na trhu lázeňství a wellness v České republice. Práce je rozdělena do pěti kapitol, na teoretickou a praktickou část. Cílem práce je charakterizovat indickou kulturu v oblasti léčby a relaxace v kontextu jejího historického vývoje a její míru využití v domácím cestovním ruchu. Dílčím cílem práce je analýza využití indických terapeutických technik a zařízení věnujících se těmto procedurám v České republice. Úvodní kapitola je věnována definicím cestovního ruchu a zdravotně orientovaného cestovního ruchu. Druhá kapitola se zabývá lázeňstvím a třetí kapitola je věnována wellness a kvalitě života. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na Indii, ájurvédu a typické používané metody. V poslední kapitole je popsána situace v České republice, jsou zde zmíněna centra, která se ájurvédě věnují, dále je v ní vyhodnoceno dotazníkové šetření a na závěr je navrhnuto několik atraktivních produktů.

Abstract: This thesis deals with the possible application Asian curative methods on the market of spa tourism and wellness in the Czech Republic. The thesis is divided into five chapters, theoretical and practical. The aim of this work is to define Indian culture in the area of treatment and relaxation in the context of historical development and measure of use in the domestic tourism. Partial aims of this thesis are analysis of utilization Indian therapeutical technique and facilities dedicate these procedures in the Czech Republic. The introductory chapter is devoted to definitions tourism and health tourism. The second chapter is focused on spa tourism and the third chapter is devoted to wellness and quality of life. The fourth chapter is oriented on India, ayurveda and typical methods of usage ayurvedic massage. In the last chapter is description of situation in the Czech Republic, centres concentrated on ayurveda are mentioned and there is also questionnaire construction and in conclusion there are some proposed attractive products.

Klíčová slova: wellness, lázeňství, ájurvéda

Keywords: wellness, spa tourism, ayurveda

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: Jana Valentová
  • Oponent: Božena Machová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53044

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 07:34, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz