Lenka Jedličková

Diplomová práce

Možnosti aplikace asijských léčebných metod na trhu lázeňství a wellness v České republice.

Possible applications of Asian medicinal methods on the spa tourism and wellness market in the Czech Republic.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnou aplikací asijských léčebných metod na trhu lázeňství a wellness v České republice. Práce je rozdělena do pěti kapitol, na teoretickou a praktickou část. Cílem práce je charakterizovat indickou kulturu v oblasti léčby a relaxace v kontextu jejího historického vývoje a její míru využití v domácím cestovním ruchu. Dílčím cílem práce je analýza využití indických terapeutických …více
Abstract:
This thesis deals with the possible application Asian curative methods on the market of spa tourism and wellness in the Czech Republic. The thesis is divided into five chapters, theoretical and practical. The aim of this work is to define Indian culture in the area of treatment and relaxation in the context of historical development and measure of use in the domestic tourism. Partial aims of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: Jana Valentová
  • Oponent: Božena Machová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53044

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch