Mgr. Tomáš HASÍK

Rigorózní práce

Standardy učiva ve výuce geografie na gymnáziích

Anotace:
Předkládaná rigorózní práce představuje v teoretické rovině problematiku standardizace vzdělávacích výstupů a informuje o významu vzdělávacích standardů pro výchovně-vzdělávací praxi. Popisuje postavení zeměpisu v závazných kurikulárních dokumentech a vývoj obsahu geografického vzdělávání. Stěžejní část práce prezentuje výsledky dotazníkového šetření v oblasti rozmanitých aspektů gymnaziální výuky …více
Abstract:
Submitted thesis presents issues of standardization of educational outcomes in theoretical level and informs about the importance of educational standards for educational practice. It describes position of geography in obligatory curriculum documents and development of contents of geographic education. The main part of thesis presents results of questionnaire research in the field of various aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HASÍK, Tomáš. Standardy učiva ve výuce geografie na gymnáziích. Olomouc, 2018. rigorózní práce (RNDr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Geografie / Učitelství geografie pro střední školy

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.