Bc. Irena Kaczorová

Diplomová práce

Šikana na pracovišti jako sociální problém

Bullying in the workplace as a social problem
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku šikany na pracovišti. Teoretická část sumarizuje základní pojmy a souvislosti tématu. Jsou zde popsány hlavní druhy šikany na pracovišti (mobbing, bossing, staffing, chairing, bullying, sexuální obtěžování), stejně jako její důsledky na oběť, zaměstnavatele i na národní hospodářství. Dále je v textu prezentována četnost výskytu šikany v ČR i ve vybraných …více
Abstract:
This text focuses on the issue of bullying in the workplace. The theoretical part summarizes the basic concepts and context of the topic. It describes the main types of bullying in the workplace (mobbing, bossing, staffing, chairing, sexual harassment), as well as its consequences for the victim, employers and the whole national economy. The text also summarizes the occurrence of bullying in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/xn7ag/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Kotalíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika