Bc. Markéta Pilná

Diplomová práce

Dohoda o vině a trestu

An Agreement on Guilt and Punishment
Anotace:
Tématem této diplomové práce je Dohoda o vině a trestu. V teoretické části diplomové práce se v první kapitole věnuji nejprve základním teoretickým pojmům. V první části jsem se zaměřila na pojem „odklon“ obecně a zmínila jsem názory vybraných autorů. Druhá kapitola této diplomové práce pojednává zprvu obecně o odklonech a dále se věnuje vybraným zvláštním způsobům trestního řízení a to podmíněnému …více
Abstract:
The topic of this thesis is the Agreement on Guilt and Punishment. In the theoretical part of the thesis, the first chapter is devoted to the basic theoretical concepts. In the first part I focused on the concept of "diversion" in general and I mentioned the opinions of selected authors. The second chapter of this thesis deals initially with diversions and then deals with selected special methods of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Markéta Brunová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia