Lucie Růžičková

Master's thesis

Filmová produkce a její využití v propagaci turistické destinace Česká republika v tuzemsku

Film production and its use in promoting the Czech Republic among residents
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá analýzou potenciálu rozvoje filmového turismu v České republice za účelem posílení domácího cestovního ruchu. Cílem je zjistit, zda je pro rezidenty Česká republika atraktivní turistickou destinací pro trávení volného času nebo dovolené a zda by pro ně byly produkty filmového turismu zajímavou atraktivitou. Úvodní kapitola se věnuje vymezení základních pojmů týkajících se …viac
Abstract:
This diploma thesis analyzes the development potential of film tourism for the domestic tourism of the Czech Republic. The aim is to determine whether the Czech Republic is perceived by residents as an attractive tourist destination for leisure or vacation and if they would be interested in film tourism products. The introductory chapter is devoted to the definition of basic concepts relating to tourism …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedúci: Jana Valentová
  • Oponent: Igor Rolínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41589