Bc. Ludmila PLESNÍKOVÁ

Diplomová práce

Česko-slovenský bilingvismus v rodinné komunikaci

CZECH-SLOVAK BILINGUALISM IN FAMILY COMMUNICATION
Anotace:
Práce se zabývá komunikací v česko-slovenské rodině. Na začátku se snaží přiblížit vývoj řeči u monoligvního jedince, poté se orientuje na bilingvismu a relevantní pojmy vzhledem k práci. Především na typy bilingvismu, bilingvní rodinu a faktory, které ovlivňují výchovu bilingvního dítěte. Zabývá se i druhy a příčinami přepínání kódu, transferem a interferencí. Připomíná i spojitost jazyka a kultury …více
Abstract:
This thesis deals with the communication in the Czechoslovakian family. It tries to describe the development of speech of monolingual person, it focuses on the bilingualisms as well and the therms relevant to this thesis ? all the types of bilingualism, bilingual family and factors which influence the education of bilingual child. It also deals with the types and causes of code-switching, transfer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLESNÍKOVÁ, Ludmila. Česko-slovenský bilingvismus v rodinné komunikaci. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství základů společenských věd pro SŠ