Marie VILDOVÁ

Bakalářská práce

Využití zobrazovacích metod v chirurgii zažívacího traktu

Utilization imaging methods in surgery of the digestive tract
Anotace:
Zobrazovací metody jsou v dnešní době nepostradatelné. Jejich rozvoj a modernizace zajišťuje včasný záchyt onemocnění a následnou možnost úplného vyléčení. Tím předcházíme pozdě diagnostikovým stavům. Bakalářská práce na téma Využití zobrazovacích metod v chirurgii zažívacího traktu je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části popisuji anatomii, fyziologii a patologii. Dále …více
Abstract:
Imaging methods are essential nowadays. Their development and modernization provide early detection of disease and the subsequent posibility of complete cure. We prevent late diagnosed conditions with it. Bachelor thesis entitled Utilization of imaging methods in surgery of the digestive tract is divided into theoretical and practical part. Anatomy, physiology, patology and imaging methods are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. David Šmíd

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VILDOVÁ, Marie. Využití zobrazovacích metod v chirurgii zažívacího traktu. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/