Bc. Juraj Patuš

Diplomová práce

Analýza a návrh informačního systému pro reporting podniku v zemědělství

Analysis and design of information system for reporting enterprise in agriculture
Abstract:
Based on analysis of available agri-environmental indicators of OECD, EU, EEA and indicators of corporate performance as well as analysis of principles of GRI reporting and SAFA methodology this diploma thesis designs and implements web information system capable of producing voluntary corporate reports in area of sustainable development of agricultural organization. The thesis describes strong as …více
Abstract:
Diplomová práca na základe analýzy dostupných agro-environmentálnych indikátorov OECD, EÚ, EEA a indikátorov výkonnosti poľnohospodárskeho podniku a analýzy princípov reportingu GRI a metodiky SAFA navrhuje a implementuje webový informačný systém určený na tvorbu dobrovoľných podnikových reportov v oblasti udržateľného rozvoja v prostrední poľnohospodárskeho podniku. Práca zároveň poukazuje na silné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Popelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma