Mgr. Barbora Keclíková

Bakalářská práce

Kalpavalli: analýza konfliktu mezi projekty rozvoje území.

Kalpavalli: Analysis of conflicting development projects
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Kalpavalli: analýza konfliktu mezi projekty rozvoje území“ je analýza konfliktu dvou rozvojových projektů v indickém státě Ándhrapradéš. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou alternativních přístupů rozvoje, konkrétně pak přístupem post-development. Jsou stručně popsány alternativní zdroje energie a mechanismy čistého rozvoje. Dále je charakterizováno území konfliktu …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis "Kalpavalli: Analysys of conflicting development projects" is analysis of conflicting development projects in the state of Andhra Pradesh, India. In the theoretical part of the thesis, alternative approaches to development are described; specifically post-development approaches. Alternative energy resources and clean development mechanism is defined. The conflict area …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alice Navrátilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta