Bc. Lucie Slobodzianová

Bakalářská práce

Spokojenost zákazníků v poprodejní síti ŠKODA AUTO a. s. v České republice

Customer satisfaction of ŠKODA AUTO a. s. in After Sales in the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce bude s využitím teoretických poznatků a na základě provedené analýzy současného stavu v oblasti zkoumání zákaznické spokojenosti s firmou ŠKODA AUTO a.s. navrhnout úpravy či změny za účelem zefektivnění a zjednodušení CSS studie. Práce je členěna do dvou oblastí, z nichž první popisuje teoretické základy, metody a procesy marketingového výzkumu, kam výzkumy zákaznické spokojenosti …více
Abstract:
The aim of the thesis will be using theoretical knowledge and based on the analysis of the current state of exploration of customer satisfaction with the company ŠKODA AUTO a.s. propose adjustments or changes to streamline and simplify the CSS study. The thesis is divided into two areas. The first describes theoretical basis, methods and processes of marketing research, where surveys of customer satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní