Ing. Martina Coňková, DiS.

Bakalářská práce

Marketingový výzkum

Marketing research
Anotace:
Abstrakt Bakalářská práce „Marketingový výzkum“ se rozděluje na dvě části: teoretickou a praktickou. V první části jsou shrnuté potřebné teoretické poznatky k marketingovému výzkumu, jeho jednotlivé způsoby a metody. Zaměřuje se na kvantitativní a kvalitativní techniku, přičemž popisuje přednosti a úskalí obou forem výzkumu. Dále popisuje jednotlivé způsoby sběru dat. Jsou zde vysvětleny výhody a nevýhody …více
Abstract:
Abstract The bachelor thesis entitled “Marketing Research” is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The first part summarises all theoretical information that is necessary for marketing research and individual research methods. It focuses on quantitative and qualitative research methodologies and describes the advantages and difficulties of each methodology. It also describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní