Theses 

Product placement ve vybraných pořadech českých televizí – Bc. Magda Průšková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Magda Průšková

Diplomová práce

Product placement ve vybraných pořadech českých televizí

Product placement in Selected programmes of Czech television

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku product placementu ve vybraných pořadech českých televizí. Práce vychází z teoretických východisek z oblasti marketingové komunikace a vymezuje legislativní rámec product placementu. Vlastní výzkum pak spočívá v analýze souboru kazuistik vybraných pořadů České televize a v případové studii konkrétního projektu České televize. Cílem této práce je průzkum vybraného projektu z hlediska product placementu a dokumentace způsobu implementace produktu (značky) v něm. Metodou práce je zvolena obsahová analýza souboru kazuistik a kritika vyváženosti a souvislosti product placementu vzhledem k obsahu vybraného pořadu.

Abstract: This diploma thesis is focused on product placement in selected programmes of Czech Television. The thesis is based on theoretical starting points in the field of marketing communication and it specifies a legal framework of product placement. The survey itself uses a complex analysis of choosen casuistics of Czech Television programmes and a case study of a particular project of Czech Television. This thesis is aiming at surveying choosen programme with respect to product placement and documentation of the product implementation (brand) in it. The selected methods of the thesis are a detailed casuistry complex content analysis and review of balance and relation of product placement towards the selected programme content.

Klíčová slova: Česká televize, Legislativa, Marketingová komunikace, Product placement, Produkt, Televizní pořad, Značka, Czech Television, Legislation, Marketing Communication, Product, Television programme, Brand

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:41, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz