Bc. Magda Průšková

Master's thesis

Product placement ve vybraných pořadech českých televizí

Product placement in Selected programmes of Czech television
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku product placementu ve vybraných pořadech českých televizí. Práce vychází z teoretických východisek z oblasti marketingové komunikace a vymezuje legislativní rámec product placementu. Vlastní výzkum pak spočívá v analýze souboru kazuistik vybraných pořadů České televize a v případové studii konkrétního projektu České televize. Cílem této práce je průzkum vybraného …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on product placement in selected programmes of Czech Television. The thesis is based on theoretical starting points in the field of marketing communication and it specifies a legal framework of product placement. The survey itself uses a complex analysis of choosen casuistics of Czech Television programmes and a case study of a particular project of Czech Television. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní