Bc. Šárka Mezeiová

Diplomová práce

Obecně závazné vyhlášky obcí

Generally binding municipal ordinance
Anotace:
Ve své diplomové práci se věnuji problematice obecně závazných vyhlášek obcí vydávaných v samostatné působnosti. Na začátku zmíním některé základní pojmy týkající se veřejné správy. Rovněž je malá část práce věnována historii právních předpisů samosprávy na našem území, abych přiblížila jejich vývoj. V další části se zaměřím na obecné vymezení obecně závazných vyhlášek a jejich postavení v systému …více
Abstract:
In my dissertation I apply to the issue of generally obligatory municipality regulations, published in self-governing scope of activity. In the beginning I mention some basic terms related to the public administration. I also dedicate a part of my work to the history of legal regulations of a home rule in our territory to give an idea of their development. In the subsequent part I concentrate on general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní