RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA

Doctoral thesis

Dopady regionální politiky (a její nástroje) na rozvoj mikroregionů: dynamizace koncepčních dokumentů a aktivní vizualizace prostřednictvím GIS

Impacts of Regional Policy (and its Tools) to Microregional Development: Dynamization of Conceptual Documents and their Active Visualization Using GIS
Abstract:
Disertační práce se věnuje problematice regionálního rozvoje na úrovni mikroregionů, kterou zužuje na oblast nástrojů regionální politiky, konkrétně strategií rozvoje mikroregionálních uskupení a jejich dynamizaci. Jejím cílem není řešení všeobecných otázek nástrojů regionální politiky, ale hledání významu nových technologií geografických informačních systémů tak, aby tyto byly pro tvůrce obsahu strategií …more
Abstract:
The doctoral dissertation thesis topic is devoted to the regional development at the microregional level, which narrows the area of regional policy instruments, namely the development strategies of microregional areas and their dynamisation. Its aim is not to answer general questions of regional policy and its instruments but to search for the meaning of the new technologies of geographic information …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 12. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta