Bc. Anastasiya Kuznetsova

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing Communication Mix of Chosen Company in Response to Changes in its Marketing Mix
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza vlivu prvků marketingového mixu na marketingovou komunikaci zvolené instituce (touto je Vysoká škola finanční a správní). V první části jsou zpracována teoretická východiska pro tvorbu marketingového mixu, tzv. 4 P (produkt, cena, distribuce a propagace) a marketingového komunikačního mixu – reklamy, PR, osobního prodeje, přímého marketingu a podpory prodeje. Ve …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is analysis of the marketing communication mix of the chosen company (The University of Finance and Administration) in response to changes in it‘s marketing mix. The first part consists of a theoretical base for marketing mix creation, the so called 4 P’s (Product, Price, Place, Promotion) and marketing communication mix – advertising, PR, personal selling, direct marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní