Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu – Bc. Anastasiya Kuznetsova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anastasiya Kuznetsova

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing Communication Mix of Chosen Company in Response to Changes in its Marketing Mix

Anotace: Předmětem bakalářské práce je analýza vlivu prvků marketingového mixu na marketingovou komunikaci zvolené instituce (touto je Vysoká škola finanční a správní). V první části jsou zpracována teoretická východiska pro tvorbu marketingového mixu, tzv. 4 P (produkt, cena, distribuce a propagace) a marketingového komunikačního mixu – reklamy, PR, osobního prodeje, přímého marketingu a podpory prodeje. Ve druhé, praktické části, je charakterizován podnik, stávající složení jeho marketingového mixu a marketingového komunikačního mixu a je zpracovan modelový návrh možných změn propagace vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu podle různých předpokladů budoucího vývoje.

Abstract: The aim of my bachelor thesis is analysis of the marketing communication mix of the chosen company (The University of Finance and Administration) in response to changes in it‘s marketing mix. The first part consists of a theoretical base for marketing mix creation, the so called 4 P’s (Product, Price, Place, Promotion) and marketing communication mix – advertising, PR, personal selling, direct marketing and sales promotion. In the second practical part, there is the company described with the present structure of it’s marketing mix and marketing communication mix, and there is made a proposal of possible changes in promotion of the company according to potential future development conditions.

Klíčová slova: Cena, distribuce, marketing, marketingový mix, marketingový komunikacní mix, osobní prodej, podpora prodeje, PR, produkt, propagace, přímý marketing, reklama, Vysoká škola finanční a správní. Price, place, marketing mix, marketing communication mix, personal selling, sales promotion, product, promotion, direct marketing, advertising, The University of Finance and Administration.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:16, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz