Bc. Viktoriya Slepokurova

Master's thesis

Firemní kultura podniku xy a její vliv na spokojenost zaměstnanců, zákazníků

Corporate culture xy and its impact on the satisfaction of employees, customers
Abstract:
Diplomová práce je věnována problematice firemní kultury. Cílem práce je na základě teorie Geerta Hofstedeho vyhodnotit a porovnat prvky firemní kultury dvou zvolených podniků, působících v oblasti pojištění v různých zemích – v Rusku a v České republice. Dalším cílem je navrhnout kroky pro společnost ASKO – Centrum, vedoucí k získání konkurenční výhody pramenící z pozitivního vnímání firemní kultury …more
Abstract:
The thesis is devoted to issues of corporate culture. The aim of the thesis is to evaluate and compare the elements of the corporate culture of the two selected insurance companies in various countries - Russia and the Czech Republic, based on the theory of Gert Hofstede. Another aim is to propose steps for the company ASKO – Center, leading to competitive advantages stemming from the positive perception …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní