Theses 

Islámský fundamentalismus z psychologického hlediska – Martina HOUSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Martina HOUSKOVÁ

Bakalářská práce

Islámský fundamentalismus z psychologického hlediska

Islamic Fundamentalism in Psychological Perspective

Anotace: V této práci jsou popsány základní psychologické prvky křesťanského fundamentalismu, které zároveň popisují psychologii fundamentalismu islámského. Druhá kapitola pojednává o problematice islámského fundamentalismu z historického hlediska, které je pro psychologické porozumění této problematiky, nezbytné. Docházíme k zjištění, že hlavním zdrojem vzniku tohoto fenoménu v islámu se stal, v rámci celosvětové globalizace, inkulturační vliv Západu. Konec práce se zabývá psychologickou analýzou konverze jedinců do fundamentalistických skupin, postavou vůdce a vlivem těchto skupin na jedince. V této části pak můžeme pozorovat zajímavou analogii fundamentalistických skupin s mentalitou a funkcí sektářství.

Abstract: This thesis describes the basic psychological elements of Christian fundamentalism, which are at the same time related to the psychology of the Islamic fundamentalism. The second chapter of this thesis deals with the historical consequences of the Islamic fundamentalism, which is vital for the comprehension of the psychological aspect of the problem. We come to the conclusion that the main source of this phenomena is - thanks to the worldwide globalization - the enculturating influence of the West. The final chapter deals with the psychological analysis of the conversion of the individuals to the fundamentalist groups, the role of the leader and the influence these groups have on the individual. We can see the interesting analogy of the fundamentalist movements with the function of the sectarianism.

Klíčová slova: Křesťanský fundamentalismus, islámský fundamentalismus, protestantismus, modernismus, psychologické aspekty, dogmatismus, střet fundamentalismů, re-formismus, Asociace muslimských bratří, Sajjid Kutb, islámská revoluce, Ájatolláh Rúholláh Músáví Chomejní, džihád, sektářství, fundamentalistická hnutí, konverze.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
  • Identifikátor: 17161

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Polivka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

HOUSKOVÁ, Martina. Islámský fundamentalismus z psychologického hlediska. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:13, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz