Theses 

Comparative Analysis of English and Czech Proverbs of Human Qualities – Bc. Lucie Kelčová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Lucie Kelčová

Bachelor's thesis

Comparative Analysis of English and Czech Proverbs of Human Qualities

Comparative Analysis of English and Czech Proverbs of Human Qualities

Abstract: This thesis deals with a comparative study of selected category (Human qualities) of English proverbs with their Czech equivalents. The theoretical part engages in definition of proverbs, their origin and interpretation. The practical part focuses on analysis and comparison of the proverbs from semantic, lexical and syntactic viewpoint. Proverbs are divided into three categorieson the basis of their equivalence.

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá srovnávací analýzou vybrané kategorie (Lidské vlastnosti) anglických přísloví a jejich českých ekvivalentů. Teoretická část se věnuje definici přísloví, jejich původu a výkladu. Praktická část se zaměřuje na analýzu a srovnání přísloví z hlediska významového,lexikálního a syntaktického. Přísloví jsou rozdělená do tří kategorií na základě jejich ekvivalence.

Keywords: Přísloví, srovnávací studie, lidské vlastnosti, ekvivalence, absolutní, částečná, žádná ekvivalence / Proverbs, comparative analysis, human qualities, absolute, partial, non-equivalence

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 27/6/2019 10:40, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz