Theses 

Vzájemné vztahy obchodních bank s podniky – Alona Zhyvolup

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Alona Zhyvolup

Bakalářská práce

Vzájemné vztahy obchodních bank s podniky

Commercial banks and enterprises interrelations

Abstract: The bachelor thesis is devoted to the research of basic forms and types of commercial relations between the banks and companies. It analyzes types and efficiency of the commercial relations between “Nadra-Bank” and various companies. On the basis of “Nadra-Bank” operational analysis it defines directions and prospective of its cooperation in the corporate segment. Also it gives grounds for using bank loan capital by the company.

Abstract: Tato bakalářská práce odhaluje základní formy a druhy obchodních vztahů mezi bankami a podniky. Analyzované typy a účinnost obchodních vztahů "Nadra bank" s různými podniky. Na základě analýzy "Nadra Bank" jsou určené směry a perspektivy spolupráce v oblasti korporátního segmentu . A také jsou odůvodněné podmínky získávání cizího bankovního kapitálu pro podnik.

Klíčová slova: bankovní kapitál, cizí bankovní kapitál, komerční banky, úvěrové portfolio, korporátní segment.

Jazyk práce: ruština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. Anatoliy Guley, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 06:13, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz