Alona Zhyvolup

Bakalářská práce

Vzájemné vztahy obchodních bank s podniky

Commercial banks and enterprises interrelations
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to the research of basic forms and types of commercial relations between the banks and companies. It analyzes types and efficiency of the commercial relations between “Nadra-Bank” and various companies. On the basis of “Nadra-Bank” operational analysis it defines directions and prospective of its cooperation in the corporate segment. Also it gives grounds for using bank …více
Abstract:
Tato bakalářská práce odhaluje základní formy a druhy obchodních vztahů mezi bankami a podniky. Analyzované typy a účinnost obchodních vztahů "Nadra bank" s různými podniky. Na základě analýzy "Nadra Bank" jsou určené směry a perspektivy spolupráce v oblasti korporátního segmentu . A také jsou odůvodněné podmínky získávání cizího bankovního kapitálu pro podnik.
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. Anatoliy Guley, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management