Pavla Pospíšilová

Bakalářská práce

Informovanost nelékařského zdravotnického personálu o možnostech domácí péče

Informedness of paramedical personnel about the possibilities of home care
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice domácí péče. Skládá se z teoretické a výzkumné části, je rozdělena do pěti kapitol. V úvodu teoretické části je popsána historie a vývoj domácí péče ve světě a v České republice. V druhé kapitole jsou popsány faktory, které mají vliv na rozvoj domácí péče, charakterizovány jsou typy domácí péče, nabídka fakultativních služeb, definuje se zde multidisciplinární …více
Abstract:
This bachelor thesis is about home care. Thesis is divided into theoretical and research part and consists out of five chapters. In the beginning of the theoretical part describes the history and development of home care in the world and in the Czech Republic. The second chapter describes the factors that influence the development of home care, characterized by the types of home care, offer optional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kristýna Šoukalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pospíšilová, Pavla. Informovanost nelékařského zdravotnického personálu o možnostech domácí péče. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií