Bc. Milan Novotný

Bakalářská práce

Adaptace Homérovy Iliady - Luciano De Crescenzo

Adaptation of Homer's Iliad - Luciano De Crescenzo
Anotace:
Diplomová práce se zabývá naratologickým vymezením mytologických postav a jejich následnou charakterizací v díle Heleno, Heleno, má lásko od italského autora Luciana De Crescenza. Samotná analýza charakterů postav dle přímé definice a nepřímé prezentace je provedena na základě odborných naratologických publikací od Bohumila Fořta a Tomáše Kubíčka. Zároveň se práce snaží postihnout rozdílný náhled na …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the narratological definition of mythological characters and their consequent characterization in the work Heleno, Heleno, má lásko by the Italian author Luciano De Crescenzo. The analysis of characters by straight definition and indirect presentation is made on the basis of professional narratological publications by Bohumil Fořt and Tomáš Kubíček. At the same time …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta