Ing. Veronika Kosinková

Bakalářská práce

Primární emise akcií prostřednictvím IPO v České Republice

Primary emission of stocks via IPO in the Czech Rupublic
Anotace:
Abstrakt Práce se zabývá popisem primární emise akcií prostřednictvím IPO v České republice. Práce uvádí důvody pro IPO, její výhody a nevýhody. Podrobněji jsou popsány jednotlivé fáze IPO. Tyto fáze jsou rozčleněny do dvou hlavních bloků, a to příprava a realizace IPO. Práce se věnuje také stanovení ceny v rámci IPO a též následnému obchodování po IPO. Vše je dokumentováno na dvou společnostech, a …více
Abstract:
Abstract This bachelor thesis describes primary emission of stocks via IPO in the Czech Republic. It shows reasons for IPO, its advantages and disadvantages. Particular phases of IPO are described in detail. These phases are divided into two main parts namely preparing and realization of IPO. This labour deals with setting price in term of IPO and resulting trading after IPO too. Everithing is documented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní