Martin Lukášek

Bakalářská práce

Konstrukce mobilního štěpkovače

Construction of Mobile Chippers
Anotace:
Mou hlavní náplní této bakalářské práce bylo navrhnout konstrukci mobilního štěpkovače, který slouží k efektivnímu způsobu zpracovaní klestí, jenž zůstává po prořezání stromů. V první části, která je nazývána teoretickou, pojednávám o rozdělení štěpkovačů, principu chodu zařízení a jejich použití. V druhé, prakticé práci, řeším samotný návrh štěpkovače. Práce je podložena výpočty, které zdůvodňují …více
Abstract:
Major objektive of my bachelor thesis was to design construction of a mobile wood chipper which is used to process the brushwood remaining after pruning trees in an efficient way. In the first part, which is called the theoretical part, I deal with the division of chippers, the principle of mechanism operation and their use. In the second part, which is practical, I deal with the design of a chipper …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014
Zveřejnit od: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Volek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lukášek, Martin. Konstrukce mobilního štěpkovače. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení