Bc. Sandra Lahodová

Bakalářská práce

Řešení obsahové stránky výuky odborného vzdělávání oboru fotograf

Solution of Content Pages of Teaching Vocational Education Major Photographer
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Řešení obsahové stránky výuky odborného vzdělávání oboru fotograf“ je návrh řešení výukové opory tematického celku digitalizace ve fotografii v rámci praktického vyučování oboru fotograf. Konkretizuje jednotlivá podtémata hlavního tematického celku digitalizace ve fotografii, který vyplývá z rámcového vzdělávacího programu pro obor fotograf.
Abstract:
The subject-matter of the Bachelor’s Thesis „Solution of Content Pages of Teaching Vocational Education Major Photographer“ is a suggestion of the teaching support solution of “the digital photography“ theme in a practical education major Photographer. It concretize constituent parts of “the digital photography“ main theme, which follows the RVP for major Photographer.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta