Ing. Jakub Král

Diplomová práce

Strategické a detailní plánování reklamní kampaně v podmínkách společnosti Hudy sport a.s.

Strategic and detail plaining of advertising campaign in company Hudy sport a.s.
Anotace:
V této práci se zabývám tvorbou reklamní kampaně pro společnost Hudy sport a.s. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje popisu reklamních médií a popisuje jejich výhody a nevýhody, dále se jsou zde popsána kritéria výběru reklamních médií a media brief, což jsou vlastně podklady pro zadání reklamní kampaně pro reklamní agenturu. V praktické části se snažím …více
Abstract:
In this diploma thesis I am considering of making of advertisin compaign for copany Hudy sport a.s. My work is dividend into two parts, teoretic and practic. Teoretic part is describing advertisment media and desribing its adventages and disadventages, nex part is about criteria of choosing advertising media and media brief, what are actually data for submittion of advertising compaign for advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Petr Majerik
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance