Bc. Lucia Němcová

Master's thesis

Vývoj ukazatelů transportního systému kyslíku po kardiovaskulární rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční mužů nad 65 let

Develop indicators of oxygen transport systém cardiovaskular rehabilitation of patiens with myocardial infarction in men over 65 years
Abstract:
Cílem mé práce bylo posoudit vývoj ukazatelů transportního systému kyslíku po dvanáctitýdenní kardiovaskulární rehabilitaci. Studie se účastnilo 12 mužů starších 65 let. Všichni v minulosti prodělali infarkt myokardu. Na konci tréninku byly sledované parametry opět změřeny. Z výsledků lze konstatovat, že došlo ke zvýšení maximálního výkonu, maximálního výkonu na kilogram hmotnosti a zlepšení maximálního …more
Abstract:
The aim of this work was to assess the development of indicators of oxygen transport system after 12 weeks cardiovascular rehabilitation. The study had 12 men older 65 years. All previously had a myocardial infarction. At the end of training we evoluated the parameters measured again. From the results we can conclude that the cardiovascular rehabilitation increased maximum power, maxium power per kilogram …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta